კომპანიის ბიზნეს პროცესების შესწავლა და ტექნიკური დავალების შედგენა

ჩვენი კომპანიისთვის შესრულებული სამუშაოს ხარისხი პირველადი მნიშვნელობისაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენი პროფესიონალ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტთა და ფინანსისტთა გუნდი, უშუალოდ სამუშაოს დაწყებამდე, უზრუნველყოფს კომპანიის ბიზნეს პროცესების შესწავლას.

ჩვენ დავაკვირდებით და შევისწავლით კომპანიის მუშაობის სტილსა და თავისებურებებს, ჩავატარებთ ინტერვიუებს მმართველ რგოლსა და ყველა ბიზნეს პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე პირთან.

მიღებული ინფორმაციის საფუძვლიანი ანალიზის შემდგომ, ჩვენ შევადგენთ ტექნიკურ დავალებას და სატენდერო დოკუმენტაციას.

 
 
 

შესაბამისი ERP სისტემის შერჩევა

ტეკნიკური დავალების გათვალისწინებით, ჩვენ დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენი კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებისათვის ოპტიმალური ERP სისტემა.

ჩვენი კომპანია მოიძიებს აღნიშნული სერვისის ბაზარზე არსებულ ყველა მომწოდებელს, შეისწავლის მათ მომსახურებებს, ინტერფეისს, ტექნიკურ მახასიათებლებს და ფასებს და წარმოგიდგენთ შესაბამისობის მატრიცას აღნიშნული მაჩვენებლების გათვალისწინებით. ამის შემდგომ, თქვენ უკვე მარტივად შეძლებთ შეარჩიოთ ისეთი ERP სისტემა, რომელიც საუკეთესო იქნება თქვენი ბიზსნეს ოპერაციებისთვის და ეფექტური მართვისთვის. .

ALLSET-ი, აგრეთვე, დაგეხმარებათ შერჩეულ მომწოდებელ კომპანიასთან ურთიერთობაში. ჩავერთვებით ხელშეკრულების დადების პროცესში და გავწერთ ისეთ პირობებს, რომლებიც მაქსიმალურად ხელსაყრელი იქნება თქვენთვის.

 
 
 
 

პროექტის მართვა

პროექტის მართვის ეტაპზე ჩვენ დაგეხმარებით მიმდინარე პროცესების კოორდინაციაში კომპანიის თანამშრომლებსა და დეპარტამენტებს შორის. ჩვენი მიზანია დავნერგოთ სისტემა ისე, რომ ის მაქსიმლურად ეფექტური იყოს თქვენი ბიზნესისა და ოპერაციებისთვის.

სისტემის დანერგვამდე, დავალაგებთ და ავღწერთ ბიზნეს პროცესებს; განვსაზღვრავთ ERP-სთან მომუშავე მომხმარებლების რაოდენობას და მათ ურთიერთდამოკიდებულებას ერთმანეთთან.

ვასწავლით თქვენს თანამშრომლებს სისტემასთან მუშაობას და მის სწორ გამოყენებას, შესაძლებლობებს და უპირატესობებს. საჭიროების შემთხვევაში, ჩავატარებთ ერთიან ტრენინგებს. დაგეხმარებით სისტემის მომწოდებელთან ეფექტურ კომუნიკაციაში, გავაკონტროლებთ მათ მიერ მოწოდებული სისტემის ხარისხს (ე.წ. ბაგ ფიქსინგი) შესრულებული სამუშაოს ვადებს და პირობებს.

 
 
 
 

ERP სისტემის ადმინისტრირება

ERP სისტემის ადმინისტრირების სერვისი გულისხმობს, რომ ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ჩართული თქვენს ბიზნეს პროცესებში, ვაკონტროლებთ და დავეხმარებით თქვენს თანამშრომლებს და მოვახდენთ მათი მუშაობის აუდიტს.

გამოვყოფთ სისტემის ადმინისტრატორს აუთსორსზე; ის გარკვეული იქნება ტექნიკურ ნაწილშიც და ბუღალტერიაშიც. გააკონტროლებს იუზერების მიერ გატარებულ ოპერაციებს ყოველდღიურ რეჟიმში, გაასწორებს დაშვებულ შეცდომებს, გადაამოწმებს ავტომატიზირებულ რეპორტებს და იქნება სისტემიდან ამოღებულ ინფორმაციის სისწორეზე გარანტორი.

 
 
 
 

კომპანიის ბიზნეს პროცესების შესწავლა და ტექნიკური დავალების შედგენა

ჩვენი კომპანიისთვის შესრულებული სამუშაოს ხარისხი პირველადი მნიშვნელობისაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენი პროფესიონალ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტთა და ფინანსისტთა გუნდი, უშუალოდ სამუშაოს დაწყებამდე, უზრუნველყოფს კომპანიის ბიზნეს პროცესების შესწავლას.

ჩვენ დავაკვირდებით და შევისწავლით კომპანიის მუშაობის სტილსა და თავისებურებებს, ჩავატარებთ ინტერვიუებს მმართველ რგოლსა და ყველა ბიზნეს პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე პირთან.

მიღებული ინფორმაციის საფუძვლიანი ანალიზის შემდგომ, ჩვენ შევადგენთ ტექნიკურ დავალებას და სატენდერო დოკუმენტაციას.

შესაბამისი ERP სისტემის შერჩევა

ტეკნიკური დავალების გათვალისწინებით, ჩვენ დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენი კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებისათვის ოპტიმალური ERP სისტემა.

ჩვენი კომპანია მოიძიებს აღნიშნული სერვისის ბაზარზე არსებულ ყველა მომწოდებელს, შეისწავლის მათ მომსახურებებს, ინტერფეისს, ტექნიკურ მახასიათებლებს და ფასებს და წარმოგიდგენთ შესაბამისობის მატრიცას აღნიშნული მაჩვენებლების გათვალისწინებით. ამის შემდგომ, თქვენ უკვე მარტივად შეძლებთ შეარჩიოთ ისეთი ERP სისტემა, რომელიც საუკეთესო იქნება თქვენი ბიზსნეს ოპერაციებისთვის და ეფექტური მართვისთვის. .

ALLSET-ი, აგრეთვე, დაგეხმარებათ შერჩეულ მომწოდებელ კომპანიასთან ურთიერთობაში. ჩავერთვებით ხელშეკრულების დადების პროცესში და გავწერთ ისეთ პირობებს, რომლებიც მაქსიმალურად ხელსაყრელი იქნება თქვენთვის.

პროექტის მართვა

პროექტის მართვის ეტაპზე ჩვენ დაგეხმარებით მიმდინარე პროცესების კოორდინაციაში კომპანიის თანამშრომლებსა და დეპარტამენტებს შორის. ჩვენი მიზანია დავნერგოთ სისტემა ისე, რომ ის მაქსიმლურად ეფექტური იყოს თქვენი ბიზნესისა და ოპერაციებისთვის.

სისტემის დანერგვამდე, დავალაგებთ და ავღწერთ ბიზნეს პროცესებს; განვსაზღვრავთ ERP-სთან მომუშავე მომხმარებლების რაოდენობას და მათ ურთიერთდამოკიდებულებას ერთმანეთთან.

ვასწავლით თქვენს თანამშრომლებს სისტემასთან მუშაობას და მის სწორ გამოყენებას, შესაძლებლობებს და უპირატესობებს. საჭიროების შემთხვევაში, ჩავატარებთ ერთიან ტრენინგებს. დაგეხმარებით სისტემის მომწოდებელთან ეფექტურ კომუნიკაციაში, გავაკონტროლებთ მათ მიერ მოწოდებული სისტემის ხარისხს (ე.წ. ბაგ ფიქსინგი) შესრულებული სამუშაოს ვადებს და პირობებს.

ERP სისტემის ადმინისტრირება

ERP სისტემის ადმინისტრირების სერვისი გულისხმობს, რომ ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ჩართული თქვენს ბიზნეს პროცესებში, ვაკონტროლებთ და დავეხმარებით თქვენს თანამშრომლებს და მოვახდენთ მათი მუშაობის აუდიტს.

გამოვყოფთ სისტემის ადმინისტრატორს აუთსორსზე; ის გარკვეული იქნება ტექნიკურ ნაწილშიც და ბუღალტერიაშიც. გააკონტროლებს იუზერების მიერ გატარებულ ოპერაციებს ყოველდღიურ რეჟიმში, გაასწორებს დაშვებულ შეცდომებს, გადაამოწმებს ავტომატიზირებულ რეპორტებს და იქნება სისტემიდან ამოღებულ ინფორმაციის სისწორეზე გარანტორი.