კომპანიის შესახებ

ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა კომპანიას, შესაძლოა, დიდ თავის ტკივილად ექცეს. არასწორად შერჩეული ERP სისტემა, აუცილებლად დააზარალებს ბიზნესს მისი შეუსაბამობით კომპანიის სპეციფიკასთან, ადმინისტრირების სირთულით ან ტექნიკური გაუმართაობით.

სწორედ ამიტომ, კომპანია  ALLSET  გთავაზობთ მთელ რიგ სერვისებს, რომლებიც დაგეხმარებათ შეიძინოთ და დანერგოთ ისეთი ERP სისტემა, რომელიც იდეალურად მიესადაგება თქვენი ბიზნესის სპეციფიკას, მმართველი გუნდის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს მის ეფექტურ მართვას.    

ჩვენს კომპანიას გააჩნია დიდი გამოცდილება ERP და ინფორმაციული სისტემების დანერგვის მხარდაჭერაში და გთავაზობთ მომსახურებათა მთელ კომპლექსს. ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ,  არა მხოლოდ, ERP სისტემის შერჩევაში, დანერგვასა და მხარდაჭერაში, არამედ გაგიწიოთ მეთოდოლოგიური დახმარება ორგანიზაციაში მნიშვნელოვანი ბიზნეს პროცესების დალაგებაში სააღრიცხვო სისტემის დანერგვამდე. ჩვენ, შეგვიძლია დავატრენინგოთ თქვენი თანამშრომლები  სისტემასთან მუშაობაში, ჩავატაროთ მათ მიერ გაწუელი სამუშაოს აუდიტი, მოგიმზადოთ ფინანსური უწყისები და გაგიწიოთ იურიდიული მხარდაჭერა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში.

კომპანიის შესახებ

ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა კომპანიას, შესაძლოა, დიდ თავის ტკივილად ექცეს. არასწორად შერჩეული ERP სისტემა, აუცილებლად დააზარალებს ბიზნესს მისი შეუსაბამობით კომპანიის სპეციფიკასთან, ადმინისტრირების სირთულით ან ტექნიკური გაუმართაობით.

სწორედ ამიტომ, კომპანია  ALLSET  გთავაზობთ მთელ რიგ სერვისებს, რომლებიც დაგეხმარებათ შეიძინოთ და დანერგოთ ისეთი ERP სისტემა, რომელიც იდეალურად მიესადაგება თქვენი ბიზნესის სპეციფიკას, მმართველი გუნდის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს მის ეფექტურ მართვას.    

ჩვენს კომპანიას გააჩნია დიდი გამოცდილება ERP და ინფორმაციული სისტემების დანერგვის მხარდაჭერაში და გთავაზობთ მომსახურებათა მთელ კომპლექსს. ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ,  არა მხოლოდ, ERP სისტემის შერჩევაში, დანერგვასა და მხარდაჭერაში, არამედ გაგიწიოთ მეთოდოლოგიური დახმარება ორგანიზაციაში მნიშვნელოვანი ბიზნეს პროცესების დალაგებაში სააღრიცხვო სისტემის დანერგვამდე. ჩვენ, შეგვიძლია დავატრენინგოთ თქვენი თანამშრომლები  სისტემასთან მუშაობაში, ჩავატაროთ მათ მიერ გაწუელი სამუშაოს აუდიტი, მოგიმზადოთ ფინანსური უწყისები და გაგიწიოთ იურიდიული მხარდაჭერა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში.

ამირან გოგიტიძე

ERP გადაწყვეტილების სპეციალისტი

555 20 11 21


ნათია აქულაშვილი

ბიზნეს გადაწყვეტილების სპეციალისტი

591 10 20 09